دفتر وکالت

زمینه‌های تخصصی و مهمترین حوزه‌های فعالیت دفتر وكالت گلوسر، آکر و حشمت از سال 1976 تا به امروز در

:کنار مشاوره موکلین در امور دعاوی مدنی، عبارت‌اند از

حقوق اقامت و مهاجرت به آلمان ·

حقوق خانوادگی ·

حقوق کار ·

حقوق معاهدات بین المللی ·

حقوق کیفری ·

حقوق امور راهنمائی و رانندگی ·

حقوق خارجیان و مهاجرین – حقوق اقامت و پناهندگی ·

روابط اقتصادی و تجاری بین کشورهای ایران و آلمان ·

به اعتقاد ما لازمه ارایه خدمات حقوقی با کیفیت بالا و عالی، تخصص است. از اینرو هر یک از وکلای این دفتر با داشتن سال‌ها تجربه کاری در بخشی از زمینه‌های حقوقی تخصص یافته‌اند و در مورد تخصصی خود مسئولیت پی‌گیری دعاوی موکلین را به عهده می‌گیرند، ضمن آن که کار در دفتر مشترک و امکان استفاده دایم از تجربیات یکدیگر، به ویژه در امر پی‌گیری پرونده‌های پیچیده حقوقی، در بالا بردن کیفیت خدمات حقوقی ما نیز تاثیری مثبت دارد. آقای حشمت وکیل رسمی معتمد سفارت آلمان می‌باشد و از سفارت آلمان در این زمینه به عنوانه وکیل متخصص شناخته شده هست.

برای آشنایی و کسب اطلاع بیشتر در مورد وکلای این دفتر و حوزه‌های تخصصی هر یک از آنان به بخش « وکلا » رجوع فرمایید.

Bild von Rechtsanwalt Hechmat

Rechtsanwalt Hechmat