تماس

شما می‌توانید با ما روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت ۸ تا ۱۲ ظهر و از ۱۴ تا ۱۷ تماس حاصل فرمائید.

روزهای چهار شنبه بعد از ظهر، دفتر وکالت تعطیل است

شماره تلفن ۰۰۴۹ ۶۱۳۱۶۷۴۰۵۱

شماره فکس ۰۰۴۹۶۱۳۱۶۷۷۳۱۷

جهت تماس می‌توانید از پست الکترونیک نیز استفاده کنید